Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün  Kırıkkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi  Adalet Komisyonu Başkanlığımıza Verilen Çeşitli Unvanlarda Sınav Duyurusu
01.06.2023

S I N AV    D U Y U R U S U

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 
Kırıkkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi 
Adalet Komisyonu Başkanlığımıza Verilen Çeşitli Unvanlarda Sınav İzni Doğrultusunda;
 

        Sözleşmeli  Zabıt Katibi için Uygulama Sınavı;

        Kırıkkale Adliyesi'nde 09 Haziran 2023 Cuma günü  saat: 09:00’dan itibaren F Klavyeden, saat 10.00'dan itibaren Q klavyeden  uygulama sınavı yapılacağından, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların Kırıkkale Adliyesinde giriş katında bulunan Konferans Salonunda nüfus cüzdanlarıyla birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. (Uygulama Sınavında başarılı sayılarak mülakata girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste, Kırıkkale Adliyesi'nin resmi web sitesinde 15 Haziran 2023 tarihinde ilan edilecektir. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)


   Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Boy-Kilo Ölçümü;

        Kırıkkale Adliyesi'nde 05 Haziran 2023 Pazartesi günü saat:10:00’dan itibaren  belirtilen gün ve saatte boy-kilo ölçümü yapılacağından, Boy -  Kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adayların Kırıkkale   Adliyesinde 09:30’da giriş katında bulunan Konferans Salonunda nüfus cüzdanlarıyla birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. (Boy- kilo ölçümünde başarılı sayılarak mülakata girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste, Kırıkkale Adliyesi'nin resmi web sitesinde 15 Haziran 2023 tarihinde ilan edilecektir. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

        Sözleşmeli Aşçı Uygulama Sınavı; 

        Kırıkkale Adliyesi'nde 06 Haziran 2023  tarihinde saat 10:00'dan itibaren yapılacağından, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların, saat 09:30’da Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanlığında nüfus cüzdanlarıyla birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. (Aşçı uygulama sınavında başarılı sayılarak mülakata girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste, Kırıkkale Adliyesi'nin resmi web sitesinde 15 Haziran 2023 tarihinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)        


        Sözleşmeli Mübaşir ve Hizmetli Sınavı; 

Mübaşir ve Hizmetli Kadroları için başvuruda bulunan adayların başvuru kabul durumları aşağıda belirtilmiş olup mülakata girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste, Kırıkkale Adliyesi'nin resmi web sitesinde 15 Haziran 2023 tarihinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.        


 BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.01.06.2023

TC.KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Fabrikalar Mahallesi Ağabey Pehlivanlı Bulvarı No:1 Kırıkkale

Telefon

0 (318) 225 24 34 - 224 26 36 - 224 26 74 225 08 64 - 225 24 36 - 224 26 75

E-Posta

kirikkalecbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu