Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

SUÇ MAĞDURLARI BİLGİLENDİRİLECEK

 

PSİKO-SOSYAL DESTEK ALACAK
                Suç mağdurlarının uğramış oldukları eylemlere karşı etkin şekilde bilgilendirilip, psikolojik destek hizmetleri verilmek üzere Kırıkkale Adliyesi bünyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu.
MARUZ KALINAN SUÇUN İZLERİ SİLİNECEK
                Kırıkkale Adliyesinin yeni hizmet binasında oldukça ferah bir ortamda faaliyet gösterecek olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü için Adalet Sarayının 6. katının bir bloğu ayrılmış durumda. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu, Ceza Yargılama Destek Bürosu, Hukuk Yargılama Destek Bürosu, Kırılgan Grup Destek Bürosunun bulunacağı birimde ayrıca bekleme, görüşme ve uzman odaları da ayrıca yer alacak. Suça maruz kalan kişilerin etkin şeklide bilgilendirilmesinin amaçlandığı yeni müdürlükte ayrıca mağdurun maruz kalmış olduğu olayın etki ve izlerini telafi edici uygulamalar geliştirilecek, kırılgan suç mağduru olarak tanımlanan çocuklara ve kadınlara yönelik psiko-sosyal destek verilmesi hedeflenmekte.
MAĞDURLARA BİLGİLENDİRME YAPILACAK
                Adalet Bakanlığı tarafından Kırıkkale Adliyesinde faaliyete geçirilen Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün tanıtımını basın mensuplarına yapan Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı İbrahim KESKİN, mağdurlar için önem arz eden hizmetlerin başında gelen bilgilendirme ve yönlendirme hizmetinin sistemli ve etkin bir şekilde verileceğini belirtti. Keskin "Bu müdürlükte görev yapan personel tarafından mağdurlara, adli süreç, hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirme yapılacak yine maruz kaldığı suçtan etkilendiği ve desteğe ihtiyaç duyduğu düşünülen mağdurlar, bilgilendirme ve yönlendirme bürosunda görevli personel tarafından "Kırılgan Grup Destek Bürosu"na yönlendirilecek" dedi.
İKİNCİ BİR MAĞDURİYET ÖNLENECEK
                Bilgilendirme ve yönlendirme bürolarının, adliye danışma masalarının ötesinde suç mağdurlarına, tanıklara ve hatta dava taraflarına adli süreçler hakkında bilgi verilmesinin planlandığını belirten Keskin, bu sayede suç mağdurlarının yada dosya taraflarının kaygı düzeyinin düşürüleceğini, kendilerini daha rahat ifade etmelerinin sağlanacağını belirterek "özellikle adli süreç ile ilk defa temas eden kişilerin adalete güvenlerini artıracak bir uygulama olacak. Kanunda belirtilen koşullarda suç mağdurlarının yada suça sürüklenen çocukların ifade alınması esnasında bu büroda görev yapan  uzmanlar görevlendirilecek böylelikle mağdurlar ikinci bir kez mağduriyete uğramamış olacaklar" dedi.
UZMAN DESTEĞİ VERİLECEK
                Özellikle çocuklar ile şiddet derecesi veya suçtan örselenme derecesi yüksek boyutlara ulaşmış aile içi şiddet mağduru kadınların değerlendirme sonucu uzmanlar tarafından adli süreçleri boyunca birebir takip edileceğini yeni müdürlükte yapılacak bireysel değerlendirme sonrasında adli destek planı ve yerine göre vaka yönetimi teknikleriyle mağdurun ihtiyacına göre profesyonel desteğin sağlanması hedefleniyor. Yeni faaliyete geçen Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü altında bulunacak olan Hukuk Yargılaması Destek Bürosunda ise ihtiyaç duyulan tüm hukuk mahkemelerini kapsayacak şekilde uzman desteği verilecek.

İFADELER UZMAN EŞLİĞİNDE ALINACAK
             Müdürlük içerisinde kurulan Adli Görüşme Odalarında, soruşturma ve kovuşturma aşamasında şüpheli/sanık ile yüzyüze gelmek aynı ortamda bulunmak istemeyen mağdurların, tanıkların yada suça sürüklenen çocukların ifadeleri uzmanlar eşliğinde alınacak.       Adli Görüşme Odalarında, Hakim ya da Cumhuriyet Savcısı tarafından sorulması istenilen sorular kulaklık vasıtasıyla uzmana iletilecek, uzmanda karşısındaki kişinin yaşı ve gelişimine uygun şekilde sorulacak sorulara mağdurun vereceği cevaplar sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınacak. Uzmanın yaptığı ön görüşme ile kaygı düzeyi düşürülen kişinin vermiş olduğu ifadenin kalitesi artırılmakta hem de ifade veren kişinin ikinci kez örselenmesinin önüne geçilmiş olacak.
               

Adres

Fabrikalar Mahallesi Ağabey Pehlivanlı Bulvarı No:1 Kırıkkale

Telefon

0 (318) 225 24 34 - 224 26 36 - 224 26 74 225 08 64 - 225 24 36 - 224 26 75

E-Posta

kirikkalecbsisaretadalet.gov.tr