Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Kırıkkale Sözleşmeli Erkek - Bayan İnfaz ve Koruma Memuru, Aşçı ve Gıda Teknisyeni Sınav Sonuçları
10.10.2023

T.C.
KIRIKKALE
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ  L  A  N

        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 24/04/2023 tarihli ilanları  gereği sözleşmeli Erkek - Bayan İnfaz ve Koruma Memuru, Aşçı ve Gıda Teknisyeni unvanlarında personel istihdamı kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarına ilişkin sorgulama ekranı aşağıda sunulmuştur.    

Başarılı  olan Sözleşmeli Erkek - Bayan İnfaz ve Koruma Memuru - Aşçı ve Gıda Teknisyeni ASIL ADAYLARINDAN istenilen belgeler.

    MAVİ ORTA BOY DOSYA İÇERSİNDE;

1- KPSS sonuç belgesi (2 Adet)
2- Son öğrenim durumunu gösteren diploma yada mezuniyet belgesi (Fotokopisi ile birlikte) (Mezuniyet belgeleri E-devlet üzerinden alınabilir.)(2 Adet)
3- (Aşçı Adayları için) Aşçılık öğrenim belgesi  ve bu mesleğe eşdeğer  kurs bitirme/sertifika  belgesi.  (2 Adet) 
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Askerlik Şubesi'nden alınacaktır. Tecilli olanlar E-Devletten temin edebilir. ) (2 Adet) (Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun da getirilmesi gerekmektedir.))
5- Nüfus Cüzdan sureti ( 2 Adet )
6- Aile Nüfus Kayıt Tablosu ( E Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir ) ( 2 Adet ) 
7- Mal Bildirim Formu ( 2 Adet ) 
8- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz ve doğru şekilde doldurulacak, cep telefonu mutlaka yazılacak ve fotoğraf yapıştırılıp getirilecektir.) (3 Adet) 
9- Başka Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan dilekçesi, (2 Adet)
11- Eş Durum Beyanı (Bekar Adaylar da dahil olmak üzere) (2 Adet)
12- 2 Adet biyometrik fotoğraf  (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun arka fonu beyaz ve desensiz olmak üzere 6X9 ebadlarında son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)     
13- Sağlık Kurulu Raporu (Önemli)*** 
a) Ceza infaz kurumlarında İNFAZ VE KORUMA MEMURU unvanında istihdam edilecek olan personel için;
14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
Sağlık Kurulu Raporunda; “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanında Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.” şeklinde yazması gerekmektedir. 

b) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek İNFAZ VE KORUMA MEMURU HARİCİNDEKİ TÜM UNVANLARDA alınacak sağlık raporunda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6’ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığının ve Sözleşmeli Aşçı/Gıda Teknisyeni olur" ibarelerinin özellikle ilgili bölümünde bulunması gerekmektedir. 


NOT: Yukarıda belirtilen ibarelerin sağlık kurulu raporunda yer alması gerekmektedir. Bu ibarelerin yer almadığı raporlar kabul edilmeyecektir.

     Sözlü sınav sonucuna göre ASIL ADAYLARIN yukarıda listelenmiş belgeleri Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Komisyon Başkanlığımıza bizzat teslim etmeleri veya en geç belirtilen süre içerisinde Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde başka il Adalet Komisyonu Başkanlıkları ya da Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla belgeler taratılmış şekilde UYAP üzerinden ve ayrıca belgelerin fiziksel suretlerini APS yoluyla Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Mezkûr Yönetmelik hükmüne göre kanuni bir mazereti olmaksızın istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin istihdamları yapılmayacaktır. 

Hakkından feragat edecek olan asil ve yedek adayların Komisyon Başkanlığımıza feragat dilekçelerini ivedi olarak göndermeleri gerekmektedir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi gereğince adliyemiz internet sitesinden yayınlanmış olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI HUSUSU İLAN OLUNUR.10/10/2023 


NOTLAR:

    1) Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi" gibi belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) Diğer belgelerden birer asıl yani ıslak imzalılarını getirmeleri gerekmektedir.

    2) Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; evrak asılları ya da e-devletten temin edilen karekod doğrulamalı diploma veya öğrenim belgesi, sertifika, transkript, terhis belgesi,  askerlik durum belgesi ve özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin suretlerine Komisyon Başkanlıkları veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aslı gibidir ya da karekod doğrulamalarının yapıldığına dair şerhi yaptırarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerde ıslak imzalı asıl nitelikteki belgeleri göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

    3) Evraklarını elden teslim edecek adaylar Kırıkkale Adliyesi 5. kat 521 oda numaralı Komisyon Kalemine bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başkanlığımıza ulaşacak şekilde "Fabrikalar, Atatürk Blv. No:9 Kat:5 Oda No:521 Merkez KIRIKKALE" adresine Posta (APS) yapmaları gerekmektedir.

    1-Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

    2-Bayan İnfaz ve Koruma Memuru Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

    3-Aşçı Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

    4-Gıda Teknisyeni Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

ÖRNEK FORMLAR:

1- Mal Beyan Formu

2- Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırma Formu

3- Eş Beyan Dilekçesi

4- Mecburi Hizmet Dilekçesi

 

Adres

Fabrikalar Mahallesi Ağabey Pehlivanlı Bulvarı No:1 Kırıkkale

Telefon

0 (318) 225 24 34 - 224 26 36 - 224 26 74 225 08 64 - 225 24 36 - 224 26 75

E-Posta

kirikkalecbsisaretadalet.gov.tr